Indmeldelse

Tak til alle fremmødte for engageret deltagelse i stiftelsen af foreningen Åndsfrihed på generalforsamlingen i går (16.04). Vedtægterne blev med små justeringer godkendt. En revideret version vil snart forelægge her på siden.

Det blev vedtaget, at kontingentet for foreningen bliver på 200 kr. pr. år, dog 100 kr. for studerende og pensionister (+67 år).

Indmeldelse sker ved at sende oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til: michaelagerbomoerch@gmail.com. Inden længe vil du så modtage en opkrævning for kontingent for 2018.

 

Bestyrelse

Foreningens første bestyrelse udgøres af:

Ingrid Ank (formand) – valgt for to år
Daniel Toft Jakobsen – valgt for to år
Michael Agerbo Mørch – valgt for to år
Sengül Inekci – valgt for to år
Lea Raymond – valgt for et år
Hans-Jørgen Knudsen – valgt for et år
Lone Ree Milkær – valgt for et år

Suppleanter

Hans Jørgen Hansen blev førstesuppleant
Jakob Lykkegaard blev andensuppleant

Revisor

Monika Jørgensen blev valgt som revisor
Jonas Karpantschof blev valgt som revisorsuppleant

Advertisements

Stiftende generalforsamling

Foreningen Åndsfrihed afholder stiftende generalforsamling d. 16. april 2018 i Vartov, København fra 17.30-19.30.

Adressen er Farvergade 27, 1463 København K (ved Rådhuspladsen).

Alle, der kan identificere sig med foreningens grundlag og vedtægter, kan melde sig ind i foreningen.

Kontingent for ét års medlemskab er 200 kr.

Dagsorden for stiftende generalforsamling i foreningen Åndsfrihed

17.30: Velkomst

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Gennemgang af og afstemning om vedtægter
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
  1. Opstillede (alfabetisk): Ingrid Ank, Sengül Inekci, Daniel Toft Jacobsen, Jonas Karpantschof, Hans-Jørgen Knudsen, Lone Ree Milkær og Michael Agerbo Mørch,
  2. Andre interesserede kan melde sig på aftenen.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Ekstra:

 1. Indspil fra fremmødte til foreningens arbejde.
 2. Festtale ved Ove Korsgaard

19.30: Tak for i dag.